Thông tin hướng dẫn dành cho Học sinh, Phụ huynh – học online tại Úc

Học tại nhà sẽ diễn ra như thế nào?

Học sinh sẽ được yêu cầu học tại nhà trong khoảng thời gian học bình thường tại trường (từ Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9h sáng đến 3:15 chiều). Vào lúc 8:45 sáng mỗi ngày học sinh nên bắt đầu đăng nhập vào hệ thống Compass, kiểm tra lịch trình học và bảo đảm rằng mình có các tài liệu chính xác sẵn sàng cho tất cả các tiết học. Học sinh phải làm theo thời khoá biểu các lớp học như thường lệ mỗi ngày, truy cập vào các kế hoạch lớp học được giáo viên bộ môn định ra trên Compass cho từng tiết học tại mỗi lịch trình cụ thể.

Học sinh cần phải thiết lập một không gian học tập tại nhà và loại bỏ các yếu tố tạo sự lơ đãng mà làm ảnh hưởng đến tiến độ học trong thời gian học. Điều này bao gồm tivi, trò chơi điện tử, điện thoại và mạng xã hội.
Học sinh vẫn sẽ có thể nghỉ ngơi vào các giờ nghỉ giải lao và giờ ăn trưa như thường lệ tại trường học.

Các lớp học sẽ diễn ra như thế nào?

Giáo viên sẽ đăng tải bài tập và ghi chú hướng dẫn dưới phần ‘Lesson Plan’ trên Compass cho mỗi tiết học. Một vài lớp học sẽ là ‘tự học’ nơi mà học sinh vẫn cần phải làm theo sự chỉ dẫn và truy cập vào các nguồn tài liệu đã được cung cấp, sau đó hoàn thành bài tập đã định. Giáo viên của học sinh sẽ luôn
sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi mà học sinh thắc mắc trong suốt mỗi tiết học – đơn giản chỉ cần gửi email cho giáo viên thông qua Compass và đợi giáo viên trả lời. Giáo viên cũng sẽ được yêu cầu sử dụng các video hội thoại cho học sinh của họ mỗi tuần. Giáo viên sẽ sử dụng các ứng dụng như Google Meet, Zoom để thực hiện các cuộc gọi này. Các hướng dẫn cho việc này được thể hiện trong phần ‘Lesson Plan’ trên hệ thống Compass. Học sinh sẽ được gửi một đường dẫn (link) và các hướng dẫn cách gia nhập vào video. Giáo viên sẽ ‘điểm danh’ một khi cuộc gọi video bắt đầu diễn ra.
Học sinh nào mà gặp vấn đề kết nối nên email giáo viên của mình ngay lập tức thông qua Compass.

Tôi sẽ phải làm công việc gì của trường?

Các giáo viên đã được chuẩn bị cho việc giảng dạy qua mạng và đảm bảo rằng các chủ đề mà học sinh thường được học tại trường sẽ được gửi đến cho học sinh tại nhà.

Học sinh sẽ phải hoàn thành các bài tập yêu cầu và nộp chúng đúng hạn, và giáo viên sẽ chấm điểm và đăng lên một khi hoàn thành việc chấm điểm.
Giáo viên sẽ đăng tải các công việc và chỉ dẫn vào phần ‘Lesson Plan’ trên Compass trước mỗi tiết học. Học sinh sẽ phải truy cập vào công việc này và hoàn thành công việc được đặt ra bởi giáo viên cho mỗi tiết học. Nếu công việc được nộp đúng thời hạn, giáo viên sẽ kiểm tra, xem xét và chấm điểm, sẽ có các chỉ dẫn về cách thực hiện điều này và hạn nộp bài.

Điều gì được mong đợi từ học sinh khi học tại nhà?

 • Mặc dù học từ xa sẽ cảm thấy khá khác so với những gì học sinh đã quen, nhưng chúng tôi hi vọng rằng học sinh vẫn sẽ thực hiện các giá trị của nhà trường về sự tôn trọng, sáng kiến và học hỏi, trong khi học sinh đang học ở nhà.
 • Nhà trường hi vọng rằng học sinh sẽ tham gia và hoàn thành công việc được đặt ra trong mỗi tiết học trong mỗi môn học của mình.
 • Nhà trường hi vọng rằng học sinh sẽ gửi email cho giáo viên của mình qua hệ thống Compass nếu học sinh cần sự hỗ trợ trong việc truy cập, hiểu hoặc hoàn thành công việc.
 • Nhà trường hi vọng rằng các học sinh sẽ tuân theo các hình thức học qua cuộc gọi video với giáo viên của mình.

Làm thế nào học sinh được đánh giá thông qua việc học từ xa?

Điều này sẽ phụ thuộc vào cấp độ năm của từng học sinh và đối tượng học sinh. Nguyên tắc chỉ dẫn của chúng tôi là không học sinh nào phải chịu thiệt thòi do yêu cầu hiện tại đối với việc học từ xa.

Đối tượng học sinh VCE sẽ được đánh giá theo các quy định được lập ra bởi hội đồng đánh giá tiểu bang VCAA và được chuẩn bị bởi nhóm giáo viên phụ trách VCE. Học sinh VCE sẽ được cung cấp thông tin này một cách riêng biệt.

Học sinh lớp 7-10 các môn học sẽ được đánh giá theo lịch trình được phát triển ra bởi giáo viên đó. (Giáo viên đã và đang làm việc trên các lĩnh vực học tập và các nhóm giảng dạy từng môn học để đảm bảo tất cả học sinh/lớp học đều được đối xử bình đẳng). Trong hầu hết các môn học, học sinh sẽ được giao các nhiệm vụ nhỏ thường xuyên để thực hiện cho mỗi chủ đề trong môn học (chẳng hạn như hoàn thành một bài kiểm tra ngắn hoặc viết soạn thảo tóm tắt nội dụng chủ đề học) và một nhiệm vụ quan trọng hơn ở cuối mỗi chủ đề được dạy.

Nếu học sinh bị bệnh và không thể hoàn thành bài tập?

Nếu học sinh không được khoẻ và không thể tham gia vào cuộc gọi video theo lịch trình với giáo viên hoặc hoàn thành một loạt các công việc cho các bài học của mình, phụ huynh/người giám hộ của học sinh phải gửi email cho giáo viên thông qua hệ thống Compass để thông báo cho giáo viên về việc này. Các giáo viên sau đó sẽ điều chỉnh điểm tham dự lớp của học sinh cho phù hợp. Học sinh sẽ được yêu cầu hoàn thành công việc đã bị bỏ lỡ một cách kịp thời khi cảm thấy khoẻ lại.

Sẽ như thế nào nếu học sinh không thể hoàn thành công việc vì lý do khác?

Nếu học sinh cảm thấy lo lắng về việc học tại nhà và/hoặc vì tình trạng COVID19 hiện tại, xin vui lòng liên hệ với một trong những giáo viên hoặc điều phối viên của học sinh để cho họ biết – Nhà trường luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh. Điều tương tự cũng sẽ được áp dụng nếu có một số lý do khác chính đáng nếu học sinh không thể thực hiện công việc của mình (ví dụ: khó tìm được không gian làm việc yên tĩnh ở nhà hoặc không có các vật liệu cần thiết để hỗ trợ việc học tại nhà).

Sẽ thế nào nếu học sinh không làm đúng nội quy?

Giáo viên sẽ liên lạc với phụ huynh và người giám hộ nếu học sinh không hoàn thành công việc dự kiến (không có lý do) và/hoặc không tham gia hoặc tuân theo các quy đinh của học sinh chocác cuộc gọi bài học video.

Thông tin dành cho phụ huynh và người giám hộ

 • Phụ huynh/người giám hộ được yêu cầu kiểm tra Compass thường xuyên để duy trì nhận thức hay bất kì thay đổi nào liên quan đến việc học từ xa.
 • Phụ huynh/người giám hộ được yêu cầu hỗ trợ con mình bằng cách đảm bảo rằng học sinh thiết lập và đang làm các công việc của trường học trong thời gian học thường lệ (Thứ Hai- Sáu, 9h sáng – 3h15 chiều).
 • Phụ huynh/người giám hộ nên đọc tài liệu này một cách cẩn thận để làm quen với thói quen cho học sinh. Xin lưu ý rằng học sinh được khuyến khích nghỉ ngơi vào giờ ra chơi hay ăn trưa theo lịch trình.
 • Nhà trường yêu cầu phụ huynh/người giám hộ duy trì nhận thức về lịch trình thời gian các cuộc gọi video các lớp học (mỗi môn một tuần một lần). Các kế hoạch tiết học trên Compass của học sinh sẽ chỉ ra nếu lớp học đó là ‘tiết tự học’ hay tiết học qua cuộc gọi video. Trong giờ học, học sinh không nên tham gia cuộc gọi video hoặc họp nhóm khác ngoài các bài học của lớp học cuộc gọi video do giáo viên hướng dẫn.
 • Giáo viên phải thông báo với phụ huynh/người giám hộ nếu giáo viên đó đang lên kế hoạch cho một cuộc họp video bên ngoài lớp học theo lịch trình. (Điều này sẽ chỉ được phép với sự chấp thuận của phụ huynh và chỉ để được hỗ trợ làm bài tập về nhà, học phí bổ sung, nếu được yêu cầu. Sẽ không có lúc nào khác giáo viên sẽ chấp nhận cuộc gọi video từ học sinh).
 • Chúng tôi yêu cầu phụ huynh/người giám hộ làm quen với các giao ước của học sinh cho các bài học qua cuộc gọi video – đặc biệt là xung quanh vị trí trong nhà và trang phục mặc cho các cuộc họp video này – và thảo luận về các giao ước này với các con của mình.
 • Đối với các lớp học (chẳng hạn như các môn nghệ thuật biễu diễn) trong đó học sinh có thể phải nộp video hoặc ghi âm giọng nói cho mục đích đánh giá, giáo viên phải cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ và học sinh tài liệu phác thảo mục đích và giao ước, bao gồm cả cách mà các bản ghi âm sẽ được quản lý như thế nào và cũng được xử lý bởi giáo viên.
 • Giáo viên sẽ lưu giữ ghi âm về sự tham dự lớp học của học sinh trong các lớp học video và sẽ gửi email cho phụ huynh/người giám hộ vào cuối chu kỳ giảng dạy hàng tuần nếu có lo ngại về điều này.
 • Nếu học sinh nào không khoẻ hoặc không thể tham gia (tham dự) một lớp học video theo lịch trình hoặc hoàn thành các công việc nhiệm vụ, phụ huynh/người giám hộ nên gửi email cho giáo viên của học sinh đó thông qua hệ thống Compass để thông báo cho nhà trường và gọi điện hoặc gửi email cho nhân viên điểm danh trong ngày.

Một số thông tin hữu ích cho gia đình

Coronavirus hotline 24/7 1800 675 398

Royal Children’s Hospital Mental Health
Supports up to 15 year olds 1800 44 55 11 Monday to Friday

Kids’ Helpline 1800 55 1800
https://kidshelpline.com.au
A free, private and confidential 24/7 phone and online counselling service for young people aged 5 to 25 years.

Youth Beyond Blue 1300 224 636
https://www.youthbeyondblue.com/
Mental health information and support for all Victorians. 24 hour phone counselling and online chat between 3pm & 12am

Lifeline 13 11 14
https://www.lifeline.org.au
A crisis support service offering short term support at any time for people who are having difficulty coping or staying safe.

1800 RESPECT 1800 737 732
1800RESPECT.org.au
24/7 hour telephone contact or online chat to support people impacted by sexual assault, domestic or family violence and abuse.

Women’s Health West
9689 9588

1800 015 188
https://whwest.org.au/
Family violence support for women.

Moonee Valley Youth 9243 1225
valleyyouth.org.au
May be able to offer telephone support to young people

Headspace
8338 0919 (C’Burn)
9927 6222 (S’shine)
1300 880 218 (Glenroy)
https://headspace.org.au

Eheadspace 1800 650 893
Support for young people who need help with mental health, physical health (including sexual health), alcohol and other drugs

Orygen 1800 888 320
https://oyh.org.au
Mental health support for 12-25 year olds

Foundation House 9389 8900 https://foundationhouse.org.au/news/australian-refugee-health-practice-guide-launched/
Support for refugee families

CMY 9340 30700 Carlton
9340 3780 North Sunshine

https://www.cmy.net.au/organisations-businesses/education/
Support for refugee & linguistically diverse families

DHHS 1300 664 977
https://www.dhhs.vic.gov.au/

Have a range of translated resources in 48 langauges

Dept. of Health

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resour

Theo hướng dẫn của Rosehill SC

Explore more

spot_img
bộ giáo dục và đào tạo Úc

Sống và Học Tập Ở Nước Ngoài: Cách Đối Phó Với...

Sống và học tập ở nước ngoài là một cuộc phiêu lưu thú vị, nhưng thường đi kèm với những thách thức riêng cho...
car sale

Kinh nghiệm mua xe tại Úc

Khi bạn là một sinh viên du học tại Úc, việc sở hữu một chiếc xe hơi có thể giúp bạn dễ dàng di...
mellink.net.au tư vấn du học úc

Những Môn Thể Thao Du Học Sinh Có Thể Chơi Tại...

Melbourne là một trong những thành phố sôi động của Úc và là nơi tuyệt vời để tận hưởng các hoạt động thể thao....
tư vấn định cư úc

Việt nam ở Assessment Level 2 có ảnh hưởng gì tới...

Úc thay đổi Assessment Level (AL) cho các quốc gia dựa trên một loạt các yếu tố và mục tiêu nhằm quản lý dòng...
học bổng du học Úc

Giới hạn số lượng học bổng 30% dành cho sinh viên...

Học bổng 30% Swinburne cho Sinh viên Đại học Xuất sắc về Học tập Học bổng 30% Swinburne cho Sinh viên Trên Đại học Xuất...

$745 MelLink Credit Voucher + Free VTAC Application cho năm học...

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ LẤY VOUCHER VÀ LỆ PHÍ NỘP ĐƠN VTAC 2023 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và...
hỏi & đáp

Hỏi đáp thắc mắc về du học Úc (Phần 1)

Đã từ lâu du học Úc là niềm mơ ước của rất nhiều phụ huynh và học sinh. Việc du học từ lâu nổi...

Học bổng du học của Đại Học Công Nghệ Swinburne

Đại học công nghê Swinburne là một trong những đại học hàng đầu Úc, được xếp hạng trong TOP 321 các trường đại học...