Tin mới và sự kiện

Most Recent

Kết Thúc Tình Trạng ‘Visa Hopping’ Trong Hệ Thống Di Trú Úc

Một trong những cam kết quan trọng trong Chiến lược Di trú, được công bố vào năm ngoái, là chấm dứt tình trạng 'visa...

Most Recent

Những tin đáng chú ý