HomeTagsVisa 190

visa 190
v

spot_img

Continue reading...

Visa bảo lãnh NT

Cập nhật Thông tin State Nomination của Tiểu bang Northern Territory

Một số cập nhật về visa bảo lãnh của tiểu bang Northern Territory (NT)và thời gian xét duyệt visa. Nếu bạn hoặc bất kỳ người...

Visa 190 – Skilled Nominated visa

Visa 190 – diện tay nghề có bảo lãnh của chính phủ, là loại visa thường trú cho phép những lao động có kỹ...

Subscribe for Exclusive Access

đại học Melbourne - Úc
Life in Australia

Xếp Hạng Đại Học Úc Trong Bảng Xếp Hạng Toàn Cầu...

Skyscrapers near the Sydney Harbor

Khủng Hoảng Nhà Ở tại Úc: Sự Tranh Cãi Xung Quanh...

tư vấn định cư úc

Cập Nhật Quan Trọng Về Visa Du Lịch Úc

Chính Sách Visa Sinh Viên Quốc Tế của Úc: Sự Mâu...