Bằng Đại học của Việt Nam có được công nhận để du học thạc sĩ tại Úc không?

Sau khi đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, có rất nhiều bạn sinh viên đã lên kế hoạch du học Úc bậc Thạc sĩ. Thế nhưng, liệu có phải tất cả các bằng đại học của Việt Nam đều được công nhận ở Úc?

Trong thực tế, không phải tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học bất kỳ của Việt Nam đều được công nhận là có bậc học tương đương với hệ thống văn bằng Úc mặc dù nếu xét về thời gian học, các sinh viên Việt Nam có thời gian học nhiều hơn so với các sinh viên Úc. Theo Australian Qualifications Framework – AQF (hệ thống văn bằng Úc) đánh giá chỉ một số ít sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học tại Việt Nam được công nhận là có bằng Cử nhân tương đương với hệ thống bằng Cử nhân tại Úc. Với trên 40 trường đại học công lập và tư thục trên khắp Australia, du học sinh có nhiều lựa chọn để đảm bảo việc du học của mình. Đa số các trường đại học Australia chỉ xem xét hồ sơ từ một số trường đại học tại Việt Nam khi xét tuyển sinh viên. Vì vậy, không phải sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học Việt Nam là có thể tiếp tục việc học sau đại học của mình tại Australia. Một số trường đại học tại Việt Nam không được hệ thống văn bằng Úc công nhận như đại học Mở Bán Công TP.HCM, đại học Tôn Đức Thắng, đại học Hoa Sen, đại học Quốc tế Bắc Hà, đại học Tư thục Hải Phòng…

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Năm 1995, Úc đã áp dụng hệ thống văn bằng Úc (AQF), một hệ thống hợp nhất về bằng cấp quốc gia của các trường phổ thông, trường đào tạo dạy nghề và các trường đại học. AQF được công nhận bởi các nhà tuyển dụng, các tổ chức giáo dục và các học viện tại Úc và quốc tế. Gồm: giáo dục trung học; giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề (TAFE và các trường tư thục có đăng ký) và giáo dục đại học (chủ yếu là các trường đại học).

Ngoài ra, Úc còn có một hệ thống công nhận bằng cấp của các quốc gia khác. Phòng Công Nhận Văn Bằng Ngoại Quốc (National Office of Overseas Skills Recognition – NOOSR). NOOSR là một tổ chức của chính phủ Úc chuyên hỗ trợ các trường Úc trong việc công nhận các bằng cấp từ nước khác. NOOSR hoạt động để thúc đẩy sự công nhận quốc tế cho bằng cấp Úc trên trường quốc tế. NOOSR hỗ trợ những người nước ngoài đạt tiêu chuẩn có quyền học và làm việc tại Úc, tức là trợ giúp các cơ sở giáo dục Úc công nhận các văn bằng ngoại quốc, cho phép công nhận kết quả học tập trước đây của bạn.

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có hệ thống giáo dục riêng của mình. Vì thế để tiện cho việc so sánh hoặc xếp hạng giữa các trường đại học, các tổ chức uy tín trên thế giới đã đặt ra một số quy chuẩn chung trong việc đánh giá một trường đại học như sau:

Tiêu chí Đánh giá
Danh tiếng học thuật (Academic reputation) 30%
Danh tiếng sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng (Employer reputation) 10%
Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên (Faculty: student ratio) 20%
Số lần trích dẫn/ bài báo khoa học (Citations per paper) 15%
Số bài báo khoa học công bố/ giảng viên (Papers per faculty) 15%
Tỷ lệ giảng viên quốc tế và sinh viên quốc tế (Proportion of international faculty and proportion of international students) 5%
Tỷ lệ sinh viên trao đổi ở trong nước và tỷ lệ sinh viên trao đổi với các trường ở nước ngoài (Proportion of inbound exchange students and proportion of outbound exchange students) 5%

Tuy nhiên, với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Các nước này luôn có một hệ thống các tiêu chí riêng để đánh giá nền giáo dục của quốc gia khác khi quốc gia đó có sinh viên đến quốc gia họ sinh sống, học tập và làm việc.

 Một so sánh nhỏ về thời gian học tập giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Úc theo bậc học

 Bậc học

Úc Việt Nam
Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông 12 năm 12 năm
Trung Cấp 1 năm 1 – 2 năm
Cao Đẳng 1 – 2 năm 2 – 3 năm
Đại Học 3 – 4 năm 4 – 5 năm
Thạc Sĩ 1 – 2 năm 2 năm

 

Về cơ bản, bằng cấp của chúng ta đều được công nhận ở các nước nói tiếng Anh (Australia, Mỹ, Anh, Canada). Nhưng để bằng cấp của từng trường hợp cụ thể được công nhận thì phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc, và thành tích học tập của bạn. Nếu nói bằng cấp của Việt Nam được công nhận hay không được công nhận đều không khách quan, vì ngay cả bằng cấp của một người tốt nghiệp ở các nước nói tiếng Anh mà không được một hiệp hội chuyên môn của nước sở tại công nhận (Recognized/accredited qualifications) thì cái bằng đó cũng không được gọi là công nhận.

Như vậy nếu các bạn muốn bằng cấp của mình được công nhận ở các nước như đã đề cập ở trên thì các bạn nên tìm kiếm các hiệp hội nghề nghiệp chuyên môn đề gửi bằng của mình đến để đánh giá. Nếu ở Úc thì bạn nên gửi đến phòng Công Nhận Văn Bằng Ngoại Quốc.  Nếu bằng cấp của bạn khi đã gửi đi mà chưa được công nhận thì các bạn cũng đừng có quá thất vọng, vì sau khi đánh giá bằng cấp của bạn xong, Chủ tịch của các hiệp hội đó sẽ có một lá thư cho bạn, nếu thành công thì họ sẽ chúc mừng còn nếu chưa thành công thì họ sẽ yêu cầu mình hoàn thiện về kiến thức để đạt yêu cầu của họ đề ra.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.